Miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet i kommunen handlar om att få en samlad bild över kommunens miljöarbete och genom ett strategiskt förhållningssätt finna de positiva värden men också utmaningar inom miljö och hållbarhet som vi står inför.

Det miljöstrategiska arbetet fokuserar främst på den ekologiska dimensionen av hållbarhet men har en stark koppling till arbetet med exempelvis folkhälsa och översiktplan. Agenda 2030, de nationella miljömålen och det regionala arbetet med miljömål är utgångspunkter för arbetet. Läs mer om detta via de relaterade länkarna.

För tillfället pågår ett arbete med att fram lokala miljömål för Sjöbo kommun vilket påbörjades under juni 2016. Utformningen av miljömålen beräknas vara klart i slutet av 2017.

Har du uträttat förtjänstfulla insatser för miljön? Då kan du söka vårt miljöstipendium!