Cykelkartan

Hur kan vi göra det lättare att cykla i Sjöbo? Är kommunens cykelvägar tillräckligt väl omhändertagna? Är de framkomliga? Hjälp oss genom att tycka till på cykelkartan!

Cykelkarta med länktext
Om Sjöbo kommuns cykelkarta

Cykelkartan är en interaktiv karta som bygger på insamling av kommuninvånarnas upplevelser kring cykelmöjligheterna i Sjöbo kommun. Cykelkartan är ett pilotprojekt som är tillgänglig fram till den sista oktober därefter stängs kommentarsmöjligheten för utvärdering.

I den interaktiva kartan ser du vilka vägar som tillhör Trafikverket (grå) samt vilka cykelvägar som är kommunala (blå). Vi vill väldigt gärna höra dina åsikter, men vill också poängtera att Sjöbo kommun inte har rådighet över alla vägar i kommunen, t.ex. Trafikverkets vägar. I kartan finns även en kommunal cykelpump utmärkt.

Stort tack för att du delar med dig av dina upplevelser till oss!

Snabbaste cykelvägen?

Besök Cykla i Skåne - en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa dig att hitta den snabbaste vägen eller den med mest cykelvägar. Du hittar även Skånes cykelvägsplan i länkarna, där kan du läsa om kommande satsningar inom regionen!