Sommarsimskola och märkestagning 2017

Sommarsimskole- och märkestagning erbjuds vid våra tre friluftsbad:
Frenningebadet, Orebadet och Östra Färsbadet.

Simskola och märkestagning pågår sommar 2017 i tre veckor, v 25-27.
Undervisningen sker under dagtid måndag-fredag (ej midsommarafton), lektionerna är fördelade över hela dagen med start kl. 10.00. Varje simskole- eller märkestagningsgrupp har en lektion/dag och den pågår under 45 minuter.

Sommarsimskolan är öppen för barn/ungdomar som är födda 2011 eller tidigare. Plats i sommarsimskole- eller märkestagningsgrupp erbjuds i första hand barn och ungdomar folkbokförda i Sjöbo kommun.

I samband med anmälan erläggs en avgift om 50 kr.
Därutöver fordras entréavgift till friluftsbadet, entréavgiften erläggs vid friluftsbadets entré. Det finns även möjlighet att inköpa ett säsongskort, säsongskortet gäller som entré under hela sommmaren och är giltigt vid Sjöbo kommuns samtliga tre friluftsbad.
Medföljande till deltagare i sommarsimskola och märkestagning ska, med undantag av de två första dagarna och vid sommarsimskolans- och märkestagningens avslutning, erlägga avgift vid entrén. Dagskort kostar 25 kronor för vuxna och 12 kronor för barn medan åskådarbiljett kostar 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn. Det finns även möjlighet att inhandla säsongskort till en avgift om 250 kronor för vuxen och 150 kronor för barn. Reservation för prisändring.

Avslutning av sommarsimskola och märkestagning sker vid respektive friluftsbad. Vid Frenningebadet, Östra Färsbadet är avslutningen inplanerad till den 8 juli. Orebadets avslutning för sommarsimskola är inplanerad till den 7 juli och märkestagningen den 8 juli.

Under sommarsimskoleperioden tjänstgör simlärare vid samtliga friluftsbad. Simlärarna arbetar tillsammans med våra deltagare under de olika gruppernas specifika sommarsimskole- och märkestagningstid för att lära ut, utveckla, främja simkunnigheten och vattenvana.
Övrig personal vid friluftsbaden är badvärdar, en av deras arbetsuppgifter är att arbeta för att allmänheten erbjuds en badsäker miljö genom att uppmärksamma badens besökare att följa anläggningens trivsel- och säkerhetsregler.

Våra friluftsbad är öppna för allmänheten under hela sommarsimskoleperioden.

Simmärken säljes i kioskerna/entréerna.

Vid frågor kontakta:
Eva Nilsson, telefon 0416-272 04, e-post ,
Bianca Gustafsson, telefon 0416-271 58, e-post
Sjöbo Simanläggning, telefon 0416-272 81, e-post

Anmälan till sommarsimskola och märkestagning 2017 digitalt, länken öppnar torsdagen den 23 mars kl 1400. Tänk på att filtrera sökningen på bokningssidan efter utebad och grupp. För att administrera grupperna inför måndagens start stänger vi den digitala anmälningslänken fredag (16/6) kl 10. Det är fortfarande möjligt att göra anmälningar genom att maila till Anmälningar tas omhand i den ordning de inkommer.