Sommarsimskola och märkestagning

Barn som badar och simmar på Orebadet

Sommarsimskole- och märkestagning erbjuds vid våra tre friluftsbad:
Frenningebadet, Orebadet och Östra Färsbadet.

Ny information om Sommarsimskola 2018 kommer längre fram. Då informerar vi om vilka åldrar sommarsimskolan vänder sig till, vilka veckor den anordnas med mera.

Sjöbo kommun erbjuder Sommarsimskolan för barn/ungdomar. Plats i sommarsimskole- eller märkestagningsgrupp erbjuds i första hand barn och ungdomar folkbokförda i Sjöbo kommun.

Undervisningen sker under dagtid måndag-fredag (ej midsommarafton), lektionerna är fördelade över hela dagen med start kl. 10.00. Varje simskole- eller märkestagningsgrupp har en lektion/dag och den pågår under 45 minuter.

I samband med anmälan tar vi ut en avgift på 50 kr. Därutöver behöver du betala entréavgift till friluftsbadet. Entréavgiften betalar du i friluftsbadets entré. Det finns även möjlighet att inköpa ett säsongskort. Säsongskortet gäller som entré under hela sommmaren och är giltigt vid Sjöbo kommuns samtliga tre friluftsbad.
Medföljande till deltagare i sommarsimskola och märkestagning ska, med undantag av de två första dagarna och vid sommarsimskolans- och märkestagningens avslutning, betala avgift vid entrén. Dagskort kostar 25 kronor för vuxna och 12 kronor för barn medan åskådarbiljett kostar 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn. Det finns även möjlighet att inhandla säsongskort till en avgift om 250 kronor för vuxen och 150 kronor för barn. Reservation för prisändring.

Avslutning av sommarsimskola och märkestagning sker vid respektive friluftsbad. Simmärken säljes i kioskerna/entréerna.

Under sommarsimskoleperioden tjänstgör simlärare vid samtliga friluftsbad. Simlärarna arbetar tillsammans med våra deltagare under de olika gruppernas specifika sommarsimskole- och märkestagningstid för att lära ut, utveckla, främja simkunnigheten och vattenvana. Övrig personal vid friluftsbaden är badvärdar, en av deras arbetsuppgifter är att arbeta för att allmänheten erbjuds en badsäker miljö genom att uppmärksamma badens besökare att följa anläggningens trivsel- och säkerhetsregler.

Våra friluftsbad är öppna för allmänheten under hela sommarsimskoleperioden.