Kultur

Ett rikt, levande och utvecklande kulturliv är målet för kulturarbetet i Sjöbo kommun. Sjöbo konsthall, Biografteatern Flora och krukmakerimuséet Elfstrands ingår i kulturlivet, men också de många kulturföreningarna, hembygdsmuséerna och mycket mer.

Sjöbo konsthall ligger i anslutning till kommunhuset och biblioteket. Här visas åtta till tio utställningar per år. Här visas konst i olika stilriktningar och tekniker, med betoning på ung samtidskonst. Aktuell och kommande utställningar presenteras

Biografteatern Flora visar film tre dagar i veckan, onsdag, fredag och söndag. Flora är en digital biograf och kan visa film i 3 D. Hörslinga finns. Färs Riksteater arrangerar under året flera teaterföreställningar. På Flora arrangeras också konferenser, konserter och företagsarrangemang.

Elfstrands krukmakeri har öppet sex veckor under sommaren. Då finns möjlighet att se samlingen av Elfstrandskeramik, krukmakeriet och årets keramiker som visar sina arbeten.

Regelbundet arrangeras resor till Malmö Opera. Information om aktuella resor finns att hämta på Turistbyrån.

Andra kulturevenemang finns i Evenemangskalendern.