Natur och friluftsliv

Det finns många smultronställen i Sjöbo. De allra bästa kan vara de du hittar själv. Sjöbo kommun är ett paradis för alla som vill uppleva natur och historiska platser på nära håll. Här finns gott om vandringsleder och strövområden, lummig lövskog, torra sandmarker, sjöar och slingrande vattendrag, jordbrukslandskap och naturbetesmarker.

Sedan urminnes tider har sjöbotrakten präglats av lantbruk och djurhållning. Landskapet har formats av människan och naturen i samspel och än i dag finns på många ställen mycket av det gamla kulturlandskapet kvar. Bredkroniga ekar och bokar vittnar om långvarig beteshävd. Dold i ängarna skymtas gamla kanalsystem som användes för översilning för att ge en rikare höskörd innan konstgödningens dagar.

När glaciärerna för sådär 15 000 år sedan lämnade södra Skåne uppenbarade det sig ett skiftande landskap i de här trakterna. I Fyledalen rann det en våldsam smältvattenflod som bildade sandslätten i Vombsänkan. Sjöarna i söder uppstod där stora isblock låg kvar en tid. I andra delar av kommunen lämnade isen och vattnet olika jordmån, från bördig lera till grusåsar och blockmark. Allt detta blev underlag för det variationsrika naturområde vi i dag hittar i Sjöbotrakten.