Sommarsimskola och märkestagning 2016

Sommarsimskole- och märkestagning erbjuds vid våra tre friluftsbad:
Frenningebadet, Orebadet och Östra Färsbadet.

Sommarsimskola och märkestagning startar måndagen den 13 juni och pågår under 4 veckor. Undervisningen sker under dagtid måndag-fredag (ej midsommarafton), lektionerna är fördelade över hela dagen med start kl. 09.00. Varje simskolegrupp har en lektion/dag och den pågår i 40 minuter.

Sommarsimskolan är öppen för barn och ungdomar som är födda 2010 eller tidigare. Plats i sommarsimskole- eller märkestagningsgrupp erbjuds i första hand barn och ungdomar folkbokförda i Sjöbo kommun.

För att delta i sommarsimskola eller märkestagning fordras säsongskort med simskoleavgift, 200 kronor. Simskolekortet gäller som entré under hela sommaren och vid våra samtliga tre friluftsbad. Säsongskortet inhandlas i någon av badens entré.

Anhörig eller annan medföljande till deltagare i sommarsimskola och märkestagning ska, med undantag av de två första dagarna och avslutningsdagen, erlägga avgift vid entrén. Dagskort kostar 25 kronor för vuxna och 12 kronor för barn medan åskådarbiljett kostar 10 kronor för vuxna och 5 kronor för barn. Det finns även möjlighet att inhandla säsongskort till en avgift om 250 kronor för vuxen och 150 kronor för barn. Reservation för prisändring.

Avslutning av sommarsimskola och märkestagning sker vid respektive friluftsbad. Vid Frenningebadet och Östra Färsbadet är avslutningen inplanerad till den 9 juli.Orebadet: har avslutning för sommarsimskola den 8 juli och för märkestagning den 9 juli.

Under sommarsimskoleperioden tjänstgör simlärare vid samtliga friluftsbad. Simlärarna arbetar tillsammans med våra deltagare under de olika gruppernas specifika sommarsimskole- märkestagningstid för att lära ut, utveckla, främja simkunnigheten och vattenvana. Övrig personal vid friluftsbaden är badvärdar, en av deras arbetsuppgifter är att arbeta för att allmänheten erbjuds en badsäker miljö genom att uppmärksamma badens besökare att följa anläggningens trivsel- och säkerhetsregler.

Våra friluftsbad är öppna för allmänheten under hela sommarsimskoleperioden.

Simmärken säljes i kioskerna/entréerna.

Vid frågor kontakta:
Eva Nilsson, telefon 0416-272 04, e-post , Bianca Gustafsson, e-post

Simskolebuss

Buss anordnas kostnadsfritt till sommarsimskola för barn och ungdomar boende utanför Sjöbo tätort. Sommarsimskolebussen får enbart nyttjas av barn och ungdomar som deltar i sommarsimskola eller märkestagning vid våra friluftsbad.

Av säkerhet- och kostnadsskäl: Tänk på att verkligen nyttja anmäld plats!

Buss- och sommarsimskoletider samt gruppindelning kommer att meddelas till respektive elev via skolan eller brev med posten.

Anmälan till sommarsimskolan 2016 är avslutad.