Ansökan om plats på Mikaeli marknad

El: I platshyran ingår enfas 230 V. Alla övriga elanslutningar, antal amp och anslutningar anmäls här.
Försäljare med behov av trefasanslutning mer än 32 amp kommer att hänvisas till behörig installatör (Sjöbo Elnät) i samband med meddelande om erhållen plats.