Information för dig som vill sälja på Mikaeli marknad i Sjöbo

Marknaden är öppen kl 10.00 till 18.00.

Saluplatser
En plats är 3 m bred och flertalet är 5 m djupa. Det går att boka en eller flera platser (3, 6, 9 m osv).

Har man en plats på 3 meter har man ingen möjlighet att ha bilen bakom.
Har man bokat en plats på 6 m eller mer (djup 5 m) kan man ha bil på platsen under förutsättning att den ryms inom platsen.
Parkeringsplatser finns på marknadsområdet.

Det finns inte några bord eller ställningar på platserna, detta får var och en själv ta med sig.

Priser
Saluplats, 3 löpmeter 400 kr
Matvagn eller motsvarande 3 lm 1.250 kr
Lättare förtäring 3 lm 600 kr
Administrativ avgift efter 1 september 250 kr

Ansökan
Ansökan om plats ska göras via hemsidan och inkommen till Sjöbo kommun senast den 1 september och innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer, kontaktperson, adress, telefonnummer, försäljningssortiment, och önskemål om plats.

Förtur för försäljare från föregående år gäller under förutsättning att ansökan kommit in detta datum.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet försäljare med samma sortiment.

Det är upp till respektive försäljare att förvissa sig om att angivet varusortiment inte strider mot gällande lagstiftning, vi följer Tomers regler när det gäller förbjudna produkter. Vid Sjöbo marknader är inte försäljning av tobak, snus och e-cigaretter inklusive påfyllnadsvätskor tillåtet.

Erhållen plats meddelas med faktura, information om gällande regler samt karta i slutet av september.

Lediga platser kommer att säljas fram till marknaden, ingen försäljning av platser marknadsdagarna.

Alla bokade platser ska vara betalda innan marknaden, ingen kontant- eller kortbetalning marknadsdagarna.

Överlåtelse eller byte av platser är inte tillåtet.

El
I platshyran ingår enfas 230 V. Varje försäljare kopplar själv in sig i elskåpen, tag med förlängningssladd på minst 50 meter.
Alla övriga elanslutningar skall anmälas tillsammans med ansökan.

Gasol
Den som har någon form av gasol med sig ska hämta ett intyg från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbunds hemsida.

Livsmedelsförsäljning
Alla verksamheter som säljer eller hanterar livsmedel ska ha ett godkännande/vara registrerade livsmedelsanläggningar för att få bedriva livsmedelsförsäljning under marknad. Har man inget registreringsbeslut från sin hemkommun måste man alltså inhämta ett tillfälligt hos Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo.

Läs mer om regler avseende livsmedelshanteringen i samband med marknader på vår hemsida www.sjobo.se /Bygga bo och miljö/ Livsmedel/ Tillfällig livsmedelshantering eller kontakta Miljöenheten telefon: 0416-271 53.

Kassaregister
Från den 1 januari 2014 gäller krav för torg-och marknadshandel att använda kassaregister.Information finns på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/kassaregister