Information för dig som vill sälja på Sjöbo sommarmarknad

Du kan ansöka om plats på Sjöbo sommarknad från den 1 januari 2017.

Torsdag kl. 12.00-01.00
Fredag kl. 09.00-23.00

Bilfritt på marknadsområde torsdag kl 12.00-22.00 och fredag 09.00-20.00

Saluplatser
En plats är 3 m bred och 5 m djup, dock inte på Östergatan (4 m djup). Det går att boka en eller flera platser (3, 6, 9 m osv).

Den som bokat en plats på 3 meter kan inte ha bil bakom och detta gäller även platserna på Östergatan, längs med Ica Kvantum, Norregatan och runt Gamla Torg. Har man bokat en plats på 6 m eller mer (djup 5 m) kan man ha bil på platsen under förutsättning att den ryms inom platsen.

Det finns inte några bord eller ställningar på platserna, detta får var och en själv ta med sig.

Ansökan
Ansökan om plats sker digitalt via formulär på hemsidan, inkommen till Sjöbo kommun senast den 1 mars och innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer, kontaktperson, adress, telefonnummer, försäljningssortiment, och önskemål om plats.

Förtur för försäljare från föregående år gäller under förutsättning att ansökan kommit in detta datum.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet försäljare med samma sortiment.

Det är upp till respektive försäljare att förvissa sig om att angivet varusortiment inte strider mot gällande lagstiftning, vi följer Tomers regler när det gäller förbjudna produkter. Vid Sjöbo marknader är inte försäljning av tobak, snus och e-cigaretter inklusive påfyllnadsvätskor tillåtet.

Erhållen plats meddelas med faktura, information om gällande regler samt karta i maj.

Lediga platser kommer att säljas fram till onsdag kväll den 19 juli , ingen försäljning av platser marknadsdagarna.

Alla bokade platser ska vara betalda innan marknaden, ingen kontant- eller kortbetalning marknadsdagarna.

Taxor och avgifter

Administrativ avgift vid ansökan om plats fram till 1 mars 0 kr
Administrativ avgift vid ansökan om plats från 2 mars  250 kr
Platshyra, 3 lm x 5 m djup  750 kr
Platshyra Gamla Torg - Östergatan  700 kr
Platshyra längs bäcken 3 lm x 5 m 800 kr
Platshyra matvagn eller motsvarande, 3lm x 5 m djup 3 000 kr
Platshyra snacks/lättare förtäring, 3 lm x 5 m djup 900 kr
Platshyra vid mattorg, 3 lm x 4 m djup, 6 lm x 4 djup 1 200/2000 kr
Plats servering Gamla Torg 15 000 kr
Platsmatvagn Gamla Torg 6 000 kr
Demonstration/plats 1 500 kr
Parkeringsavgift/plats/tillfälle, inkl. 25% moms  40 kr
Uppställningsplats per fordon, förbokning knallar i samband med ansökan, inkl. 25% moms  200 kr
Stödberättigade förening och skolklasser i Sjöbo kommun erlägger hel adminstrtiv avgift och halv platshyra.

*Taxor gäller under forutsättning att erfoderliga beslut fattas vid kommunstyrelsens nästa möte i februari månad.

Överlåtelse eller byte av platser är inte tillåtet.

Avbokning av bokad plats före fakturans förfallodag
Fakturerade platshyra makuleras, administrativ avgift kvarstår.

Avbokning av bokad plats efter fakturans förfallodag
Ingen makulering av fakturerad platshyra och administrativ avgift.

El
I platshyran ingår enfas 230 V. Varje försäljare kopplar själv in sig i elskåpen, tag med förlängningssladd på minst 50 meter.
Alla övriga elanslutningar skall anmälas tillsammans med ansökan.

Gasol
Den som har någon form av gasol med sig ska hämta ett intyg från Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund www.sorf.se /Dokument /Blanketter och information/ "Tillfällig hantering av brandfarlig vara".

Livsmedelsförsäljning
Alla verksamheter som säljer eller hanterar livsmedel ska ha ett godkännande/ vara registrerade livsmedelsanläggningar för att få bedriva livsmedelsförsäljning under marknad. Har man inget registreringsbeslut från sin hemkommun måste man alltså inhämta ett tillfälligt hos Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo.

Läs mer om regler avseende livsmedelshanteringen i samband med marknader på vår hemsida www.sjobo.se /Bygga bo och miljö/ Livsmedel/ Tillfällig livsmedelshantering eller kontakta Miljöenheten tel 0416-271 53.

Kassaregister
Från den 1 januari 2014 gäller krav för torg-och marknadshandel att använda kassaregister.Information finns på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/kassaregister