Aktuella projekt

Innovationscenter för landsbygden

Målet med Innovationscenter för landsbygden är att öka innovationskraften och därmed tillväxten bland landsbygdsföretag (det vill säga företag på landsbygden inom alla branscher), att identifiera och lyfta fram "dolda" resurser på landsbygden och koppla behoven med redan existerande resurser och kompetenser inom Skånes innovationssystem.

Projektets hemsida

Projektägare: Sjöbo kommun

(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktperson: Projektledare, Helena Kurki, e-post: helena.kurki@sjobo.se, telefon: 0705-93 02 43

Projektperiod: juli 2016 – juni 2019

Logga Innovationscenter för landsbygden

Ung SLUSS

Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ungdomarna får möjlighet att komma till mötesplatser, i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, där ungdomshandläggare, coacher, arbetsförmedlare och studie-yrkesvägledare är anställda. På mötesplatserna kan ungdomarna delta i aktiviteter och få hjälp att bygga nätverk som är anpassade efter deltagarens förutsättningar och behov.

Projektets hemsida

Projektägare: Sydöstra Skånes sammarbetskommitté i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

(EU-)fond: ESF, Europeiska Socialfonden

Kontaktperson: Projektledare Maria Jönsson, e-post: maria.jonsson@ystad.se, telefon: 0709-47 71 98,

Projektperiod: 15 augusti 2016 och pågår fram till 31 december 2017

logga Ung sluss

Tillväxt hästturism i sydöstra Skåne

Syftet med projektet är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att inventera, sammanföra, samverka och gemensamt prova nya metoder för affärsutveckling, paketering, marknadsföring och försäljning av "Hållbar hästturism Sydöstra Skåne".

Det långsiktiga målet är att projektet ska medverka till att sydöstra Skåne blir en "Hästdestination" och att projektet både leder till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Projektägare: Sjöbo kommun

(EU-)fond: LEADER Sydöstra Skåne

Kontaktpersoner: Projektledare, Cecilia Henrikson, e-post: cecilia.henrikson@sjobo.se
Affärsutvecklare, Pernilla Colhag, e-post: pernilla.colhag@sjobo.se

Projektperiod: mars 2017 – december 2018

Logga Destination häst