Folkhälsorådet verkar för friskare sjöbobor

I Sjöbos folkhälsoråd deltar representanter från olika verksamheter i kommunen, de olika kommunala förvaltningarna och politiker.

Folkhälsorådet sammanträder regelbundet. För folkhälsoarbetet i kommunen finns ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 23 november 2011. Kent Ivan Andersson är rådets ordförande
Folkhälsorådets roll är att:

  • samordna och lägga upp riktlinjer för folkhälsoarbetet i kommunen.
  • fungera som kunskapsförmedlare.
  • engagera och ha en stödjande funktion åt ideella organisationer som arbetar med hälsofrämjande åtgärder.