Kartor

Det finns olika karttjänster på internet som du kan använda för att titta närmare på kommunen.

ArcGIS Online är en översiktlig karta över regionen baserad på Lantmäteriets topografiska översiktskarta.

Söker du en mer detaljerad karta som du själv kan vara med och påverka innehållet i är OpenStreetMap ett alternativ.

Mer information om kartor hittar du på Bygga, bo och miljö