Listning - kommun och politik

 • Så används dina skattepengar

  Genom att du anger din lön kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter. Uträkningen är baserad på årsredovisningen för 2014. Självklart sparas inte de uppgifter som du anger

  Publicerat 19 oktober 2015 i kategorin

 • Sök bland våra förtroendevalda

  Här presenteras ledamöter och ersättare i våra olika nämnder.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Folkhälsorådet verkar för friskare sjöbobor

  I Sjöbos folkhälsoråd deltar representanter från olika verksamheter i kommunen, de olika kommunala förvaltningarna och politiker.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Hur arbetar revisionen?

  Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollsystem som oberoende granskar verksamheten som sker i kommunens nämnder och dess verksamhetsområden. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten, för att de sedan ska kunna ta ett beslut om ansvarsfrihet föreligger eller ej.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Möten, handlingar och protokoll

  Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. En del av dessa handlingar tillhandahålls även allmänheten på kommunens hemsida.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Offentlighetsprincipen – rör den mig?

  Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

  Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Påverka och överklaga

  Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Därför är du med och bestämmer vilka som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja vilka politiker som ska företräda dig.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Sjöbo i sociala medier

  Sjöbo kommun finns på sociala medier för att snabbt kunna kommunicera och nå ut med budskap.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin

 • Sjöbomagasinet

  Sjöbo kommuns tidning, Sjöbomagasinet, ges ut tre gånger per år. Den distribueras via Tidningsbärarna till samtliga hushåll och företag i Sjöbo kommun.

  Publicerat 11 september 2014 i kategorin