Möteskalender 2017

Till höger finns årsplan för alla möten under 2017.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis klockan 19.00 utom budgetsammanträdet i juni då sammanträdet börjar kl 17:00.