Sjöbo i sociala medier

Sjöbo kommun finns på sociala medier för att snabbt kunna kommunicera och nå ut med budskap.

Inlägg på de sociala medier där Sjöbo kommun är aktiv är allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Sekretessbelagda uppgifter får inte förekomma. Påträffas sekretessbelagda uppgifter tas inlägget bort från det sociala mediet och uppgiften överförs till kommunens diarium för vidare handläggning.

Brottsligt eller olämpligt material tas bort. T ex:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • Våldskildringar eller pornografi
  • Uppmaningar till brott
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • Svordomar eller obscena ord
  • Kommersiella budskap eller reklam

Sjöbo kommun (officiell sida)

Sjöbo Konsthall

Biblioteket i Sjöbo

Upplev Sjöbo

Biografteatern Flora

Projekt Spårområdet

You tubes logotypeSjöbo på film

Instagram