Trygghet och säkerhet

Sjöbo kommun ska upplevas som en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Därför arbetar vi aktivt med att minimera antalet olyckor och begränsa kriminalitet.

På de här sidorna kan du läsa om hur det lokala brottsförebyggande rådet i Sjöbo (BRÅ) och Polisen arbetar för att öka din trygghet genom att motverka kriminalitet. Om det skulle hända en större kris i Sjöbo kommun, så finns information om hur kommunen arbetar, samt tips på vad du själv kan göra för att öka din säkerhet.