Arbete på vattenledningsnätet i Bjärsjölagård vecka 7, 8 och 9

På grund av underhållsarbete av dricksvattenledningsnätet i Bjärsjölagård kan abonnenter uppleva tryckförändringar i kranarna under dagtid vecka 7, 8 och 9.

I och med arbetet kan det förekomma missfärgningar och luftinblandningar. Spola ett par minuter så försvinner det igen.