Asfaltering i Sjöbo kommun under vecka 43 och 44

NCC påbörjar beläggningsarbete i Sjöbo kommun vecka 43.
Under tiden kan det bli störningar i trafiken.

Blentarp
Ekvägen, Grangatan, Skogsgatan, Furugatan samt Björkgatan pågår beläggningsarbete mellan perioden 24/10 - 27/10

Sjöbo
Hambogatan och Schottisgatan pågår beläggningsarbete mellan perioden 25/10 -  28/10

Industrigatan (delen mellan planteringsgatan och Törnedalsgatan) pågår beläggningsarbete mellan perioden 27/10 - 31/10