Asfalteringsarbete i Bjärsjölagård

Det planerade asfalteringsarbetet i Bjärsjölagård försenades men vecka 23 är planen att det ska påbörjas.

De gator som berörs är Nybyggaregatan, busshållsplatsen och Syréngatan.

Fräsning av befintligt asfalt sker i slutet av vecka 23 och ny asfalt läggs under vecka 24.

Tänk på att undvika att parkera på gatan under arbetets gång.