Asfalteringsarbete påbörjas vecka 19

En del asfalteringsarbeten planeras under vecka 19 och 20. Tänk på att undvika att parkera på gatan under arbetets gång.

Sjöbo

Fabriksgatan och Östra Bangatan asfalteras under vecka 19.
Gång- och cykelvägen på Tegelgatans förlängning asfalteras under vecka 20.

Bjärsjölagård

Nybyggaregatan, busshållsplatsen och Syréngatan asfalteras under vecka 20.