Avstängning Planteringsgatan i Sjöbo

I samband med att en ny gång och cykelväg anläggs längsmed Ommavägen stängs Planteringsgatan av för trafik.

Trafikanter uppmanas att följa orange vägvisning.

Fastighetsägare har tillträde till sin infarter under arbetets gång.