Avstängning av Silogatan i Sjöbo - uppdatering 11/3

På grund av vatten- och avloppsledningsarbete stängs Silogatan i Sjöbo av för trafik tisdagen den 8/3.

Uppdatering 11/3

I samband med att man gräver i Silogatan begränsas Södergatan till ett körfältet. Reglering sker med trafiksignal. När arbetet i direkt anslutning till Södergatan är klart öppnas Södergatan upp för dubbelriktad trafik igen. Under tiden ombeds tung trafik välja alternativa vägar som tex. Idrottsgatan.

Under tiden arbetet pågår leds trafik om via skyltning. Kollektivtrafiken påverkas inte utan bussarna avgår från trafikterminalen som vanligt. Pendlarparkeringen är öppen och det går även att parkera på den tillfälliga parkeringen på gamla Trelleborgs gummi. Infart sker via Fabriksgatan/Solgatan. Följ skyltning till parkering från korsningen Södergatan/Fabriksgatan.

Arbetet beräknas vara klart i april.