Begränsad framkomlighet på Silogatan och Södergatan

På grund av byggnation i korsningen Silogatan/Södergatan är ett körfält avstängt för trafik. Välj om möjligt annan väg.

Busstrafiken leds om via alternativa gator. Ingen påverkan på busshållsplatserna.

Arbetet beräknas vara klart kring vecka 45.