Beläggningsarbete på Föreningsgatan

Efter avslutat VA-arbete ska nu Föreningsgatan få ny beläggning.

Fräsning ska ske av befintlig asfalt innan hela gatan asfalteras. Arbetet påbörjas idag och beräknas vara klart vecka 19.

Under tiden arbetet pågår begränsas framkomligheten, välj om möjligt annan väg.