Dåligt tryck på vattnet i Lövestad

VA-enheten informerar om att det är lågt tryck i dricksvattenledningarna i Lövestad.

Felsökning pågår.