Döda fiskar vid Vombsjön, ett årligt fenomen

Kommunen har blivit uppmärksammad på att det ligger döda fiskar på stranden vid badplatsen i Vombsjön. Detta är ett fenomen som återkommer i stort sett varje år under sommaren och rör den känsliga fisksorten Gärs.

När miljöenheten har undersökt saken har det inte gått att förklara på annat sätt än att det är ett naturligt fenomen. Varmt väder i kombination med blåst och åskoväder skapar omrörning i sjön, vilket i sin tur leder till syrebrist som tar död på gärsyngeln i Vombsjön. Inga utsläpp eller liknande har konstaterats, och badprover som tas regelbundet visar godkända resultat.

Senaste provtagningen på badvattnet skedde 2016-07-05 och då var vattnet tjänligt. Nytt ordinarie prov tas på tisdag 2016-07-19 och resultatet går att hitta på: https://www.havochvatten.se/badplatsen

Vi är tacksamma för att vi får ta del av de förändringar ni ser i sjön - eller iakttagelser som har med miljön i övrigt att göra.