Drift och underhållsarbete på ledningsnätet i Klasaröd

Med start imorgon, tisdag 7/11, påbörjas drift och underhållsarbete på ledningsnätet i Klasaröd.

Nu är det ventiler och brandposters funktion som ska kontrolleras. Arbetet beräknas pågå i ca två veckor. Därefter, under december månad, spolas dricksvattenledningarna ur för att avlagringar ska försvinna.

Under arbetets gång kan kortare avbrott förekomma, vattnet kan vara missfärgat och luft kan komma in i ledningarna. Spola ett par minuter så försvinner det igen.