Försening i sophämtningen 3/11

En av sopbilarna har gått sönder.
Ohlssons arbetar för att hinna med tömningarna idag men om du inte får tömt låt kärlet stå framme tills tömning har skett.