Info om Jojo-kort till gymnasielever

Alla gymnasieelever som skickat in ansökan om JoJo Skola-kort (busskort) före den första augusti har nu sitt kort på väg med posten.

I nästa vecka fortsätter jag att skicka ut busskorten i den ordning som blanketterna kommit in till mig, säger David Stattin, skolskjutssamordnare.