Oranga filterpartiklar hos ett fåtal vattenabonnenter

Material från ett filter i Sjöbo vattenverk har påträffats hos några abonnenter i Sjöbo tätort. Filtermaterialet är alltid i kontakt med vattnet på vattenverket, men ska normalt inte följa med ut i ledningarna.

Vattnet är ofarligt att dricka även om det hittas filtermaterial i det. Kornen kan däremot sätta igen filtren så att vattentrycket ut från kranen försämras.

Filtermaterialet ser ut som mycket små orange korn av fiskrom (0,3-1 mm i diameter). Det fastnar i silar i kökskranar (och badrumskranar) och syns därför endast om man skruvar av silen. De skulle också kunna påträffas i toalettstolar eller badkar där silar saknas.

Va-enheten håller på att utreda hur långt ut i ledningsnäten materialet nått och vore tacksam för din hjälp. Materialet har hittats i 3 fastigheter på Skrågatan och i en fastighet på Rättsgatan. Vi vill be er abonnenter tömma era kransilar och meddela oss om ni har hittat orange korn enligt fotot nedan.

oranga prickar

Peter Hellichius, va-chef, 0416-272 80,

Alexandra Alvin, va-ingenjör, 0416-272 68,

Pia Fröjd, va-ingenjör, 0416-271 91,