Invigning av projektet Södergatan/Silogatan 1/12

Södergatan/Silogatan har byggts om för att tillgodose efterfrågan på fler parkeringsplatser för både boende och pendlare samt höja trafiksäkerheten vid korsningen. Arbetet påbörjades den 22 augusti och slutfördes den 9 november.

Nu kan både boende och pendlare parkera på de nya parkeringsplatserna vid Silogatan, i projektet ingår det även att rusta upp befintliga parkeringsplatser söder om busstationen.

Den 1 december, kl 17:00, hålls invigning av projektet. Politiker och personal från Sjöbo kommun kommer att finnas på plats. Det bjuds på glögg och pepparkakor.

Välkomna!