Jordbruk i Grimstofta söker arrendator

Sjöbo kommun infordrar anbud på arrende ca 7,25 ha av Grimstofta 3:38,

Arrendeperiod 1 år fr.o.m. 14 mars 2017.

Skriftligt anbud märkt "Anbud arrende" ska vara Sjöbo kommun, Kommunledningsförvaltningen, 275 80 Sjöbo, tillhanda senast 2017-02-27.

Eventuella frågor till Monica Strömbeck, telefon 0416-272 14.

I filen finns information, ansökan och karta. (PDF-dokument, 1,3 MB)