Klass 1-varning för snöfall utfärdat

SMHIs prognos är att snöfallet fortsätter under resten av onsdagen och kan på en del håll ge ytterligare 10 cm. Tidvis frisk vind omkring ost.

Definition för klass 1-varning för snöfall lyder: Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Risk för halka på vägar.

Källa: SMHI

Snöröjning pågår i hela Sjöbo kommun. Samtliga entreprenörer är igång.

Läs mer om vinterväghållningen