Läcksökning i Lövestad, Lövestads by och Heingetorp

Natten till torsdagen den 15/12, mellan klockan 00:00 och 06:00 genomför gatukontoret en läcksökning i Lövestad, Lövestadby och Heingetorp.

Under arbetet blir abonnenter periodvis utan vatten.

När vattnet är tillbaka kan det förekomma missfärgningar och luftinblandningar. Spola ett par minuter så försvinner det igen.