På måndag 20/3 startar etapp 2 på Föreningsgatan

Etapp 2 omfattar förnyelse av va-ledningarna i Föreningsgatan mellan Mäster Nilsgatan och norrut till Fågelgatan. Både ledningarna i gatan och servisledningarna in till fastigheterna byts ut.

Ledningarna byts ut på grund att de är gamla och i dåligt skick. VA-ledningar har en viss livslängd och nu har dessa gjort sitt.

Arbetet startar på måndag och beräknas vara klart till sommaren. Under arbetets gång stängs delar av Föreningsgatan av och trafiken leds om via skyltning.

Det kan förekomma störningar i vattenleveransen för boende i området, tex kan det förekomma luft i ledningar och missfärgat vatten - detta försvinner om ni spolar ett par minuter.