Personlig assistans ute på upphandling

Personlig assistans ligger nu ute på upphandling så att LOV-företag som utför assistans har möjlighet att bli auktoriserade.

Du kan läsa mer om LOV här.

Länk till upphandling.