Sjöbo kommuns miljöstipendiat utses

Stipendiet är på 10.000 kr och kan sökas av den eller de som har uträttat något förtjänstfullt inom miljövården i Sjöbo kommun. Stipendiet delas ut för exempelvis vidare studier, kurser eller studieresor vars syfte är förkovran i miljöfrågor.

Mer information om stipendiet och blankett för ansökan