Skolbuss i olycka - ingen skadad

En olycka där en buss med elever på väg till skolan i Sjöbo, inträffade på morgonen.

Fyra elever som går på olika skolor i Sjöbo var med på bussen. Samtliga mår bra och rektorerna på respektive skola är informerade.

Inga krisstödsinsatser anses behövliga i nuläget.