Sopning av gator och torg

Med våren kommer sopningen av gator och torg. Här hittar du en tidsplanering för de olika orterna i kommunen.

Med våren kommer sopningen av gator och torg. Här hittar du en tidsplanering för de olika orterna i kommunen.

Sjöbo: Klart v. 15
Lövestad: Klart v.14
Blentarp: v. 15 (-16)
Sövde: v. 15 (-16)
Äsperöd:
v. 16-17
Vanstad:
v. 16-17
Bjärsjölagård:
v. 17(-18)
Vollsjö: v. 17(-18)
Fränninge:
v. 17(-18)
Klasaröd: v. 17(-18)