Störningar i dricksvattenleveransen i Äsperöd 7/11

På tisdag, den 7/11, ska de nya dricksvattenledningarna i Äsperöd spolas igenom för att förbereda inför driftsättning.

Arbetet påbörjas kl. 8:00 beräknas vara klart på onsdag kl 8:00.

Under arbetet kan det uppstå ojämnt/lägre vattentryck och missfärgat vatten/luft i ledningarna. Ledningarna spolas med högst flöde under dagtid och lite lägre under kvällen.