Tävlingssimning i simanläggningen

Tävlingar hålls i Sjöbo Simanläggning 22 -23/10 och 3/12. Då är det stängt hela dagen. Öppettider för simanläggningen