Va-arbete i Äsperöd påverkar trafiken på Lantvägen vecka 49

På grund av ett ledningsarbete stängs Lantvägen av för trafik.

Arbetet beräknas ta 1 dag och under tiden är gatan helt avstängd för trafik.