Va-arbete på Föreningsgatan i Sjöbo

På grund av va-arbete stängs delar av Föreningsgatan av under arbetets gång. Trafiken leds om via skyltning.

Det kan förekomma störningar i vattenleveransen för boende i området, tex kan det förekomma luft i ledningar och missfärgat vatten - detta försvinner om ni spolar ett par minuter.

Arbetet beräknas vara klart i höst.