Va-arbete på Skolgatan i Sjöbo

Ett större arbete med att byta servisledningar för dricksvatten till fastigheterna längs Skolgatan påbörjas vecka 6.

Under arbetets gång begränsas framkomligheten på gatan och en tillfällig väg för trafik öppnas på grönområdet mellan Skolgatan och Balkgatan/Rådsplatsen.

Arbetet beräknas ta mellan 1 och 2 månader.

Under arbetets gång kan störningar i vattenleveransen periodvis uppstå för de boende i området.
När vattnet är tillbaka kan det förekomma missfärgningar och luftinblandningar. Spola ett par minuter så försvinner det igen.