Vattenavstängning i Äsperöd natten mellan den 16 och 17 maj

VA-verket utför reparationsarbete i reservoaren natten mellan tisdag 16 maj och onsdag 17 maj. Under arbetets gång stängs vattenförsörjningen av till abonnenter med kommunalt vatten. Arbetet beräknas pågå mellan 0000-0600.

Arbetet ska resultera i förbättrad kapacitet på vattenverket inför sommaren. Drifttekniker finns på plats under hela natten och när arbetet är klart sker spolningsarbete i olika delar av Äsperöd.

Vi räknar med att vattnet skall kunna finnas i ledningsnätet igen vid 0600, viss missfärgning och troligen luft kommer förekomma i systemet.
Vi uppmanar alla att spola i den händelse man upplever problem.