Vattenavstängning på Föreningsgatan 21/4

På grund av ledningsarbetet i Föreningsgatan stängs vattnet av till fastigheter mellan Mäster Nilsgatan och Domaregatan under ca 1 timme. Arbetet beräknas starta kl 11:20.

När vattnet är tillbaka kan det förekomma luft i ledningar och missfärgat vatten - detta försvinner om ni spolar ett par minuter.