Vattenavstängning på Västra Bangatan och Oxelgränd 2/2

På grund av ett ledningsarbete stängs vattnet av för boende kring Västra Bangatan och Oxelgränd i morgon den 2/2.

Arbetet beräknas ta hela dagen men vattenavstängningen blir endast korta stunder.

När arbetet är utfört kan det förekomma missfärgningar och luftinblandningar i ledningarna. Spola ett par minuter så försvinner det igen.