Vattenavstängning söder om Vårdcentralen samt Rödjorna 17/11

Ledningsarbetet har dragit ut på tiden. Vattnet är påsläppt under kvällen och natten men stängs av även under morgondagen (17/11).

På grund av ett ledningsarbete stängs vattnet av för abonnenter med kommunalt vatten söder om Vårdcentralen och Rödjorna.
Vatten finns att hämta vid infarten till Rödjevägen. Medtag egna rena kärl när ni hämtar vatten.

När vattnet är tillbaka kan det förekomma missfärgningar och luftinblandningar. Spola ett par minuter så försvinner det igen.

Sms och röstmeddelande har gått ut till berörda abonnenter.