Vattenläcka i Äsperöd 8/1

På grund av en vattenläcka stängs vattnet av för 16 abonnenter med kommunalt vatten i området kring Lantmannagatan i Äsperöd

Arbetet med att laga läckan påbörjas inom kort.

När vattnet är tillbaka kan det förekomma missfärgningar och luftinblandningar. Spola ett par minuter så försvinner det igen.