Vattenläcka på Storelidsområdet 8/5

På grund av en vattenläcka stängs vattnet av för abonnenter på Storelidsområdet. Möjlighet att hämta vatten finns vid vattenutkastaren på gång- och cykelvägen i anslutning till Spjutgränd. Medtag egna och rena kärl.

Arbetet påbörjas kl 8.

När vattnet är tillbaka kan det förekomma luft i ledningar och missfärgat vatten - detta försvinner om ni spolar ett par minuter.